forbot
TET, OOO
+7 (967) 743-33-37
  • TET, OOO
  • Danh mục hàng
  • Phân bón
  • Nitơ phân bón

Nitơ phân bón

Азотные удобрения
Đang có sẵn 
Азотные удобрения — неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят амидные,аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиак а. Из-за высокой мобильности...
Nhóm: Nitơ phân bón

Mô tả

Giá sốt trên Nitơ phân bón tại Ufa (Nga) từ công ty TET, OOO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.